Para acceder aos planos relativos á REDE SECUNDARIA DE FAIXAS DE XESTIÓN DA BIOMASA SEGUNDO A LEI 3/2007 DE PREVENCIÓN E DEFENSA DOS INCENDIOS FORESTAIS

PLANO XERAL

enlace:

https://drive.google.com/file/d/1TsAV5LN2bjuxmTo4ZHVoeGrJk864hsXI/view?usp=sharing

PLANOS POR ZONAS (PXOM)

*A faixa de xestión de biomasa está delimitada por unha liña de cor violeta.

enlace:

https://drive.google.com/file/d/146_dgM01SAv47Hyoo3fXwlNjXMYxGa6b/view?usp=sharing