O prazo de presentación de instancias é de sete días hábiles, contados a partir do seguinte á insercción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

Polo tanto o prazo remata o 8 de abril

Ligazóna ao BOP:

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/03/26/2021_0000002326.html