RESULTADOS DO PRIMEIRO EXERCICIO DA PROBA SELECTIVA PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS