RESULTADOS DO SEGUNDO EXERCICIO DA PROBA SELECTIVA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS NO CONCELLO DE ARANGA E PUNTUACIÓN FINAL.-