APROBACIÓN DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS , COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SELECCIÓN E DÍA E HORA EN QUE TERÁ LUGAR A FASE DE VALORACIÓN DE MÉRITOS NO PROCESO DE SELECCIÓN DE CINCO PEÓNS DO PEL REACTIVA 2021.

PROTOCOLO COVID-19 PARA A CELEBRACIÓN DA PROBA TEÓRICA PARA A CONTRATACIÓN   DE CINCO PEÓNS DO PROGRAMA PEL REACTIVA 2021  DO CONCELLO DE ARANGA.-