Aprobación inicial do orzamento municipal do exercicio 2021
Ligazón á publicación do BOP
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/04/13/2021_0000002823.html