DECRETO

NOMEAMENTO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL : AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SERVIZOS SOCIAIS