O 3 de maio é Santa Cruz, debido ás circustancias que estamos vivindo non se poden celebrar romarías. Para este domingo ofrécenos o Cura Párroco, Don Manuel, unha gravación da Misa, polo que convidamos a todos e todas a vela. Tamén lles pedimos aos máis novos que llela fagan chegar aos maiores que non manexen as redes nin as novas tecnoloxías.