Bases para a contratación das persoas que cubrirán o cadro de personal do
 
 

 
 A presente convocatoria ten por obxecto a contratación laboral temporal , durante o prazo de 8 meses e 20 días, de 5 peóns neste concello de Aranga

BASES PARA A CONTRATACIÓN DAS PERSOAS QUE CUBRIRÁN O CADRO DE PERSOAL DO ”PROGRAMA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL PEL- CONCELLOS REACTIVA 2021”

 A documentación que de seguido se relaciona, para os efectos da súa exposición pública,  durante o prazo de trinta (30) días que se contarán a partir do seguinte ao da última publicación do Acordo (no DOG ou no xornal).

 -Acordo do 1 de febreiro de 2021 da Xefatura Territorial da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e

[sigue lendo]

Anuncio publicado no BOP  convocatoria de selección de persoal laboral temporal: auxiliar administrativo para o Departamento de Servizos Sociais
CONCELLO DE ARANGA
Anuncio da convocatoria de selección de persoal laboral temporal: auxiliar administrativo para o Departamento de Servizos Sociais
Publicadas no BOP de hoxe as bases
O prazo de presentación de instancias e de dez días hábiles, contados dende o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

[sigue lendo]