Descrición Descrición Buscar Buscar Arriba Arriba
Categoría: INFORMACIÓN URBANÍSTICA
Número de Subcategorías: 2
Subcategorías:
folder.png NFORMACIÓN URBANÍSTICA - MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOM PARA A CLASIFICACIÓN DE SOLO URBANIZABLE E ORDENACIÓN DETALLADA DUN SECTOR PERTENCENTE AO SUble-13 Sub-categorías: 2 Arquivos: 30

Aprobación definitiva da modificación do PXOM

Mediante a Orde do 10 de febreiro de 2021 a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia prestou aprobación definitiva á modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Aranga (A Coruña) para a clasificación de solo urbanizable industrial con ordenación detalada dun sector do SUND I3.

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/04/05/2021_0000002529.html

 

folder.png INFORMACIÓN URBANÍSTICA - PROXECTO DE URBANIZACIÓN S12 Arquivos: 2
 
Arquivos:
doc.png Sistema xeral de infraestruturas de servizo sx3 POPULAR

(0 votos)

DescargarCreated
Tamaño
Descargas
23-06-2020
1.01 MB
162